ORKIESTRA SUŁOSZOWA
       CENTRUM KULTURY   32-045 Sułoszowa, ul. Szkolna 5    +48123896046   ck.suloszowa@op.pl    / kontakt z orkiestrą  511603469 /
   
           
   
          W 1918 roku, w Sułoszowej, Zarząd Straży Pożarnej zakupił instrumenty i utworzył orkiestrę dętą. Miejscem odbywania prób była organistówka, od 1960 roku remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, a od 1996 roku Gminny Ośrodek Kultury obecne Centrum Kultury w Sułoszowej. Kolejnymi kapelmistrzami byli: Piotr Porada, Julian Czechowski, Zbigniew Kluczewski oraz Wiesław Olejniczak. Orkiestra prowadzi swoją działalność dzięki ogromnemu zaangażowaniu Centrum Kultury, władz Sułoszowej i działaczów kultury /Stanisław Postołek/. Muzycy z orkiestry występowali w Bułgarii, Czechach, Francji, Grecji, Niemczech, Włoszech.

                 
   

    
25 lutego, niedziela 13:00/15:00-17:00  
   Z:43  C:232-17  N:591-14  K:526  *M562, K213, 897, 978.  
Dla grających wyłącznie w Orkiestrze Sułoszowej, do odbioru na próbach zaproszenia na Koncert Filmowy KOSu 10.03.2018.
 
3 czerwca, niedziela 16:00 Jubielusz 100-lecia Orkiestry Sułoszowej