ORKIESTRA SUŁOSZOWA
       CENTRUM KULTURY   32-045 Sułoszowa, ul. Szkolna 5    +48123896046   ck.suloszowa@op.pl    
( kontakt z orkiestrą  511603469 )
   
           
   
          W 1918 roku, w Sułoszowej, Zarząd Straży Pożarnej zakupił instrumenty i utworzył orkiestrę dętą. Miejscem odbywania prób była organistówka, od 1960 roku remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, a od 1996 roku Gminny Ośrodek Kultury obecne Centrum Kultury w Sułoszowej. Kolejnymi kapelmistrzami byli: Piotr Porada, Julian Czechowski, Zbigniew Kluczewski oraz Wiesław Olejniczak. Orkiestra prowadzi swoją działalność dzięki ogromnemu zaangażowaniu Centrum Kultury, władz Sułoszowej i działaczów kultury (Stanisław Postołek..). Muzycy orkiestry występowali w Bułgarii, Czechach, Francji, Grecji, Niemczech.
 
                 
 
   
22 października, niedziela 13:00/15:00-17:00   Z:22  C:495-19  N:244-7  K:526 ......  
/220, 244-1, 244-2, 67, 275, 567, 574, 591-7, 641/